Celulele stem si tipizarea tesuturilor

La Laboratorul de Tipizare a Țesuturilor și Unitatea de Imunologie din cadrul Medical Park sunt oferite servicii medicale în conformitate cu standardele internaționale de calitate.
Laboratorul de Tipizare a Ţesuturilor a fost certificat de către UKNEQAS şi Federaţia Europeană de Imunologie (EFI) ca urmare a rezultatelor obținute în cadrul Lucrărilor Schemelor de control de calitate externă în Imunologia Transplantului.
Testele privind Evaluarea Sistemului de Imunizare şi Transplantul de Celule Stem sunt efectuate folosind cea mai avansată tehnică.
Echipa de cercetare își desfașoară activitatea în cadrul următoarelor unități: